Nasze Publikacje

400 lat Bractwa Kurkowego w Głogowie
Księga Jubileuszowa z okazji 400-lecia Głogowskiego Bractwa Kurkowego
Obchody jubileuszu: 10–17 sierpień 1913
Autor: K. Peipert – starszy sekretarz Królewskiej Komisji Specjalnej

Rok wyd. 1913

425 lat Bractwa Kurkowego w Głogowie
Wydawnictwo specjalne z okazji jubileuszu 425-lecia Bractwa Kurkowego w Głogowie.
Wydane i dedykowane Bractwu Kurkowemu przez Erwina Rothhardta – przewodniczącego Bractwa i dyrektora wydawnictwa w Głogowie.
Obchody jubileuszu – od 27 sierpnia do 4 września 1938 roku.

Rok wyd. 1938

500 lat Bractwa Kurkowego w Głogowie
Księga z okazji 500-lecia Głogowskiego Bractwa Kurkowego
(licząc od pierwszej wzmianki w 1511 r.).
Opracowanie: Roman Grzegorz, Dariusz Jandziak, Agnieszka Nowicka, Robert Kowalski.
Opracowano na podstawie poprzednich publikacji.

Rok wyd. 2011