Spis Królów w strzelaniu z broni palnej w latach 1549 -1944